Babes-Bolyai Tudományegyetem - Pszichológia és Neveléstudományok Kar
Szatmárnémeti Kihelyezett TagozatLátogatók száma: 106319
Látogatások száma: 1279489


KIADVÁNYAINK

   A BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kara Szatmárnémetibe kihelyezett tagozata 10 évi munkája egy-egy szakaszának határát két kiadvány jelezte. Az elso öt év címu füzet 2004-ben jelent meg. Bevezetojében bemutatta a tagozat profilját (szociopszichopedagógia), muködése helyét, szakosítása alakulását, változásait. A felso fokú tanítóképzés Szatmárnémetiben az 1894 - 1922 között muködo Polgári Iskolai Tanítóképzot mutatta be, ezt követte a mai foiskola keretében megvalósuló alapképzés és továbbképzés öt éves történetének számbavétele. Az oktatás tartalmára vonatkozó (a szaktanárok által készített) írások - Magyar nyelv; Az anyanyelvtanítás módszertana; Gyermekirodalom a foiskolán; Pedagógusnak lenni ...; Az aritmetika és informatika tanítása a Szatmárnémeti Tanítóképzo Foiskolán; A felnott nyelvoktatás gyakorlata a Szatmárnémeti Tanítóképzo Foiskolán - az egyes szakterületeken végzett érdemi munkát elemzik. A kiadány számba vette a foiskola 4 és 5. tanévében szervezett tudományos diákköri konferenciákon elhangzott eloadásokat (szerzok, címek), végül közölte a hallgatók névsorát.
A 2009-ben megjelent Sodrásban címu tanulmánykötet a bolognai oktatási rendszer bevezetése nyomán egyetemi fokúvá vált tagozat öt évi munkájával foglalkozó tanulmányokat közöl. Tartalma: Bura László: Felsofokú neveléstudományi képzés Szatmárnémetiben - óvoda és iskolapedagógia szak -; Szabó-Thalmeiner Noémi: Líceumni képzés kontra egyetemi képzés? - avagy az óvó- tanítóképzés elso évtizede - ; Stark Gabriella: Hatékony-e a bolognai rendszer alapképzése a tanító és óvóképzés területén? Kutatási részbeszámoló; Baranyai Tünde - Szabó-Thalmeiner Noémi Kiegészíto képzés a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kara Szatmárnémeti tagozatának óvó- és tanítóképzo szakán; Vágh Balázs Béla: Ady Endre a gyermekirodalomban; Lovas János: Az elsoéves tanítóképzos (Foiskolai, egyetemi) hallgatók helyesírásának és szóismeretének vizsgálata; Baranyai Tünde: Az aritmetika tanításának jellegzetességei a szatmárnémeti tanítóképzo tagozaton; Stark Gabriella: Elso éves óvoda és iskolapedagógia szakos hallgatók és az autonóm tanulás; Bura László: A pedagógiai szakkifejezések értése; Hadházi Attila: Pedagógusképzés a XXI. században - az élethosszig tartó tanulás -; Lovas János: Tájszók egy bánsági magyar faluból; Muhi Sándor: Razjtanítás, kézmuvesség. Egy DVD története; Bura Lászl: Iskolatörténeti, oktatástörténeti kutatások, dokumentumok; Végh Balázs (ifj.): A hatvanas évek eleji Korunk-vita a gyermekirodalomról és a sajtóról. - A kötet bemutatja a tagozat tanári karát (mind a címzetes, mind az óraadó tanárokat) és közli a 2004 - 2009 között beiratkozott, illetoleg végzett hallgatók névsorát. (Melléklete az említett DVD).
Útkeresés
Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010.
Évkönyvet jelentetett meg 2010-ben a BBTE Szatmárnémeti kihelyezett tagozat tanári kara és együttmuködo kollégái. Színes, változatos tanulmányok, kutatási beszámolók, gondolatok kerültek a könyv lapjaira.
A tartalom:
Bura László: Örvényben
Stark Gabriella Mária: Hogyan viszonyulnak a Szatmár megyei óvodapedagógusok az új tantervhez?
Szabó-Thalmeiner Noémi: Jobb felkészítést nyújt-e az óvó-tanítóképzés a bolognai rendszer bevezetése után?
Baranyai Tünde: Felkészültek-e a matematika oktatására a végzos óvó- tanítóképzos hallgatók a BBTE kihelyezett tagozatain?
Tempfli Gabriella: Tegyük színesebbé a matekórát!
Stark Gabriella: A Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat elso éves hallgatóinak viszonyulása a tantervelmélet tantárgyhoz.
Lovas János, Lovas Tünde: A kirakós nyelvtan.
Végh Balázs Béla: Gyermekversek növényvilága.
Bura László: Szellemi alkotó muhelyek Szatmárban.
Muhi Sándor: Vannak magyar reformpedagógiai muhelyeink.
Török Kajtár Eniko: Gondolatok a gyermekközpontú oktatásról.
Péter Lilla: Szakmai professzionalizáció és tanítói hivatás.
Barabási Tünde: Az óvodai projektoktatás módszertana.
Recenziók
Szabó-Thalmeiner Noémi: Gondolatok
Stark Gabriella: Óvodapedagógia és játékmódszertan címu egyetemi jegyzetérol.
Péter Lilla: Szabó-Thalmeiner Noémi: A pedagógiai kutatás alapjai.
Stark Gabriella: Szabó-Thalmeiner Noémi: Metszet. Az erdélyi magyar állami óvó- tanítóképzés húsz éve egy vizsgálat tükrében.
Herendiné Kónya Eszter: Baranyai Tünde: Aritmetika - egyetemi jegyzet
Szabó-Thalmeiner Noémi: Bura László: Erdod nyolc évszázada.

Mérete: A5-ös formátum, 230 oldal
Ára: 10 Ron (megvásárolható a Szatmárnémeti kihelyezett tagozat Titkárságán)
Baranyai Tünde - Tempfli Gabriella
Kooperatív módszerek bevezetésének lehetoségei matematikaórákon
Státus Kiadó - 2010
Ára: 20 lej
A könyv megrendelheto a 0745227850-es telefonszámon.
Stark Gabriella: Óvodapedagógia és játékmódszertan.
Státus kiadó, 2010.
Célcsoport: óvónok, véglegesíto és fokozati vizsgára készülok, egyetemi hallgatók.
Ára: 20 RON.
Megrendelheto: ngabriella77@yahoo.com
Szabó-Thalmeiner Noémi: Metszet. - Az erdélyi magyar állami óvó- tanítóképzés húsz éve egy vizsgálat tükrében.
Státus Kiadó, Csíkszereda, 2009.
Líceumi, foiskolai vagy egyetemi képzés az óvó- tanítóképzés számára?
Mennyire hatékony a magyar tannyelvu pedagógusképzés Romániában?
Mire kell képesnek lennie, milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a jó pedagógusnak?
Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ, ha beletekintünk a könyvbe.
Méretek: B5-ös formátum, 331 oldal.
Ára: 20 Ron (megvásárolható a Szatmárnémeti kihelyezett tagozat Titkárságán)
Megrendelheto: szabothnoemi@yahoo.com e-mail címen.
Szabó-Thalmeiner Noémi: A pedagógiai kutatás alapjai. (egyetemi jegyzet).
Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010.
Szakdolgozat, I. fokozati tudományos módszertani dolgozat megírásához, illetve pedagógiai kutatás lebonyolításához ad gyakorlati útmutatásokat a kézikönyv.
Ajánlható: gyakorló pedagógusoknak, pedagógusképzésben résztvevo hallgatóknak.
Méretek: B5-ös formátum, 155 oldal.
Ára: 15 Ron (megvásárolható a Szatmárnémeti kihelyezett tagozat Titkárságán)
Megrendelheto: szabothnoemi@yahoo.com e-mail címen.
HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

2014-06-25
» I'm on a course at the moment euro pro ...
tovább
2014-06-25
» I. éves távoktatásos hallgatók figyelmébe! A didaktika protfóliók elvihetők a ...
tovább
2014-06-24
» I. év távoktatás: didaktika és óvodapedagógia vizsgaeredmények a képzésformák, távoktatás ...
tovább
2014-06-23
» I. nappali: a curriculum vizsga eredmenyei a tantárgy honlapján. ...
tovább
2014-06-21
» Felkeszito veglegesito es fokozati vizsgara jelentkezo pedagogusoknak: jun. 25 (szerda), ...
tovább
2014-06-18
» I. év nappali: az óvodapedagógia szemináriumi jegyek, ill. végső vizsgajegyek ...
tovább
2014-06-18
» II. év nappali: a játékpedagógia szemináriumi jegyek, ill. végső jegyek ...
tovább
» hírarchívum


MEGOSZTÁS MÁSOKKAL:
Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez Add az RSS olvasódhoz
Szavazás honlapunkra
©Copyright 2010 Babes-Bolyai Tudományegyetem - Pszichológia és Neveléstudományok Kar - Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozat a honlapot készítette:  AkoNet